خانه / دسته‌بندی نشده / امنیت انسانی و ارتباط آن با تحولات حقوق بین الملل در قلم یک نویسنده ایرانی

امنیت انسانی و ارتباط آن با تحولات حقوق بین الملل در قلم یک نویسنده ایرانیبه گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، این کتاب تلاشی در راستای روشن ساختن رابطه امنیت انسانی با تحولات حقوق بین الملل توسعه است تا از این طریق نقش بارز حقوق بین الملل در توسعه و نیازهای حیاتی جوامع بشری برای نیل به این مهم را بنمایاند.
در مقدمه کتاب آمده است که اگر توسعه را تحولی برای برون رفت از وضع موجود به سوی آینده ای برتر بدانیم که حاصل تبدیل ظرفیت های انسانی، اجتماعی، طبیعی و فیزیکی به سرمایه ای نظام هستند در تعامل با یکدیگر باشد، در آن صورت سرمایه انسانی عنصری کلیدی در دست یافتن به توسعه خواهد بود.
مفهوم امنیت انسانی به عنوان گفتمانی نوین تحت تاثیر اتفاقات تاریخی دهه های اخیر متولد شد. پایان جنگ سرد و رشد جهانی شدن امنیت جامعه بین المللی را با خطرات نوینی روبرو کرد که برای درک فضای به وجود آمده تغییر در گفتمان سنتی امنیت را می طلبد، گفتمانی که با توجه برابر به دو حوزه رهایی از «هراس و نیاز» چشم انداز گسترده ای را برای محافظت مطرح می کند.
مفهوم امنیت انسانی با تاکید بر «آسیب پذیری متقابل» یادآور می شود که تهدیدات، دیگر در درون مرزهای کشورها باقی نمی مانند و هر تهدیدی در یک سوی جهان ممکن است کیفیت زندگی افراد را در سوی دیگر جهان با خطر روبرو کند ، چرا که وابستگی متقابل که از مشتقات جهانی شدن است را افزایش می دهد.
بر خلاف نظریه های سنتی، گفتمان امنیت انسانی ظرفیت های بالقوه ای برای کمک به حل چالش های جامعه بین المللی دارد، زیرا بیشتر چالش ها از توسعه نیافتگی، تخریب محیط زیست و نقض عمیق و گسترده حقوق بشر نشات می گیرند که بر امنیت تمامی افراد تاثیر می گذارند. از این رو گفتمان امنیت انسانی تاکید خود را بر حفظ افراد از تهدیدها قرار می دهد تا حیطه وسیع حیات افراد را در هاله ای از امنیت قرار دهد که آسیب پذیری افراد را کمتر نماید.
اگر چه میان امنیت انسانی و حقوق بین الملل توسعه از نظر ساختاری رابطه ای منسجم در جامعه بین الملی برقرار نشده است اما وقایع حال حاضر جهان ضرورت تعامل میان آن ها را تایید می کند زیرا حقوق بین الملل توسعه با ملاحظاتی انسانی و امنیت انسانی با قرار دادن انسان در مرکز توجه مباحث امنیتی راهی را پیشنهاد می کند که جامعه بین المللی به هدف غایی خود، دستیابی به صلح و امنیت نائل گردند.

**سازماندهی کتاب
کتاب حاضر در سه بخش به بررسی مباحث امنیت انسان، حقوق بین الملل توسعه و ارتباط میان این دو مفهوم پرداخته است. این پژوهش با بررسی مفهوم امنیت انسانی و حقوق بین الملل توسعه به ارتباط عناصر سازنده این مفاهیم با یکدیگر و اثری که بر امنیت افراد دارند، متمرکز گشته است.
نویسنده در بخش اول به کلیات و روند تاریخی مفهوم امنیت، توسعه انسانی و امنیت انسانی پرداخته است. وی در فصل اول این بخش در تعریف امنیت می نویسد: مفهوم امنیت تا زمان اوج گیری ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی(تا دهه 1980 میلادی) تنها در چارچوب منافع سیاسی نقش آفرینان خاص مورد توجه قرار می گرفت و مفهوم امنیت بیشتر بر روی مسائل نظامی متمرکز بود. از دهه 80 میلادی با توسعه مطالعات امنیتی توسط اندیشمندان این حوزه دستخوش تحول اساسی شد.
نویسنده معتقد است که مفهوم امنیت انسانی حوزه های وسیع حیات انسانی را در بر می گیرد و امنیت را در حوزه های مختلف تامین می کند. این گفتمان حوزه هایی مانند امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی را مطرح می کند. همچنین توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر و اتحاد میان آنها به عنوان گفتمان امنیت انسانی مطرح است.
نویسنده در بخش دوم کتاب به حقوق بین الملل توسعه در دو فصل روند شکل گیری مفهوم توسعه و حقوق بشر و توسعه پرداخته است. نویسنده در فصل دوم این بخش و در زمینه حقوق مدنی و سیاسی می نویسد: حقوق مدنی و سیاسی برای دفاع از آزادی، امنیت و تمامیت جسمی و روحی شخص انسان طراحی شده است.
مولف در بخش سوم به الزامات رابطه امنیت انسانی و توسعه در دو فصلِ توسعه الزامی برای صلح و امنیت و توانمندی در تبدیل ظرفیت ها به سرمایه پرداخته است. او در فصل اول از بخش سوم کتاب عناصر تشکیل دهنده توسعه را در چهار گفتار مورد بررسی قرار داده است. گفتار نخست به مقوله حکمرانی خوب و الزامات تحقق آن پرداخته است و عناصر دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را مورد بررسی قرار داده است. در گفتار دوم توانمندسازی، گفتار سوم عدالت بری زنان و در گفتار چهارم برابری برای اقلیت ها را واکاوی کرده است.
فصل نهایی کتاب هم به مباحث سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی پرداخته است.

پژوهشم**458**1601**خبرنگار: محمد ستاری**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.انتهای پیام /*


درباره admin

مشاهده بیشتر

شهید رحیمی ایثارگری از قشر آموزش و پرورش گلستان

این شهید که در مدت حضورش در جنگ تحمیلی فرماندهی گروهان …

پاسخی بگذارید