خانه / دسته‌بندی نشده / دولت دوازدهم و نگاه به افق 1404

دولت دوازدهم و نگاه به افق 1404دولت دوازدهم با برگزاری نخستین نشست رسمی خود، وارد میدان عمل شد. وزارتخانه ها، به جز وزارتخانه های نیرو و علوم، کلیدداران خود را با رأی نمایندگان مجلس شورای اسامی، شناختند و به قاعده، آنان، برنامه در دست و نفس تازه کرده، کار را شروع خواهند کرد. ان شاءا… موفق هم خواهند شد. این نیز دعای همه مردم است تا در بستر موفقیت دولتمردان، زندگی ایرانی، نظم و نسق شایسته بگیرد. قطعا مردمان توانا از دیگر حوزه ها هم به یاری خواهند آمد تا یار و بال دولتیان تازه باشند تا بارهای بر زمین مانده، وبال گردن مردان رأی گرفته و وزارت یافته نشود. البته در همین آغاز باید وزرای محترم را، رئیس جمهور گرامی را، گفت که فهرست وعده های داده شده در همه حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و… که گفته یا نوشته اند را پیش رو بگذارند و با اولویت بندی عالمانه به اجرای آن بپردازند چه محقق نشدن وعده ها، خط قرمزی است که بر امید مردم کشیده می شود و آتش سوزانی است که در خرمن اعتماد عمومی می افتد حال آنکه اعتماد مردم به نظام برآمده از خون شهدا، آنقدر ارزشمند است که از مسئولان بخواهیم هم به قول های پیش گفته عمل کنند و هم مراقب وعده های تازه، باشند و آن را متناسب با داشته ها و شرایط مطرح کنند تا به مطالبه انباشته شده تبدیل نشود اما اگر وعده ای در هر حوزه ای دادند، آن را قول صادق بدانند و تمام قد بدان عمل کنند. حالا هم که دولت وارد مرحله عملیاتی شده است باید به سیاهه وعده های خود نگاه کند و برای اجرای آن با همه توان به اضافه توان هم افزاشده دیگر قوا و همه نهادها، به میدان آید که چهار سال، فرصت چندان بلندی نیست. تا افق چشم انداز هم 8 سال بیشتر نمانده است. نگاه کنند حضرات به افق و حرکت ها را سامان مند و هوشمند، شتاب بخشند که فرصت ها روز به روز کمتر می شود، حال آنکه ما یک قرار بزرگ داریم با مردم مان که در افق 1404 باید جامعه ایرانی اعم از این استان و آن منطقه، همه ایران حتی روستاهای دوردست در افق این چشم انداز، واجد ویژگی هایی باشد چون؛ ‘توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی’ و ایران کشوری باشد ‘دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل و …’ خب، کشوری چنین، حرکتی به مراتب پرشتاب تر و سازنده تر از امروز می طلبد. پس پا تند کنند مسئولان که تکلیف مشخص دارند که راه باقی مانده هنوز بسیار است…
دریافت و انتشار: رسول محمدحسنی
3028انتهای پیام /*


درباره gohari

مشاهده بیشتر

شهید رحیمی ایثارگری از قشر آموزش و پرورش گلستان

این شهید که در مدت حضورش در جنگ تحمیلی فرماندهی گروهان …

پاسخی بگذارید