خانه / آموزشی / هفته نامه پگاه: بیم و امید

هفته نامه پگاه: بیم و امیددر بخش هایی از این مطلب آمده است: این روزها بیشتر از زلزله، بیم و امیدی که در دل برخی از مدیران برای ماندن یا نماندن در سمت خود وجود دارد، نگران کننده است.
این مطلب می افزاید: هرچند استاندار چهارمحال و بختیاری با تانی خاصی به دنبال براندازی شرایط مدیریتی استان است و عجولانه دست به تغییر نمی زند، اما بهتر آن است که موضع رسمی خودش را در خصوص نحوه برخورد با بسترهای مدیریتی موجود بیان کند. شایسته است هرچه زودتر چارچوب کلی همکاری با مدیران فعلی استان مشخص شده و زمان به نفع تغییر در راستای توسعه چهارمحال و بختیاری مدیریت شود.
ماجرای آبادی، حلقه مفقوده تولید در بهره برداری از مواد معدنی، فرسایش خاک بلای جان چهارمحال و بختیاری و نگاهی به مساله آب استان از دیگر مطالب این شماره هفته نامه پگاه است.
7363/6021انتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید