خانه / آموزشی / گلستان صاحب موزه راه آهن می شود

گلستان صاحب موزه راه آهن می شودبراساس اعلام روز سه شنبه میراث فرهنگی به ایرنا ابراهیم کریمی در نشستی به منظور حفظ، نگهداری و معرفی میراث صنعتی راه آهن و نقش آن در توسعه کشور در گرگان افزود: در راستای ظرفیت سنجی و شناسایی قابلیت ها، نیازسنجی و تهیه طرح و محتوای این پرونده، میراث فرهنگی 500 میلیون ریال از محل منابع استانی در بودجه سال جاری اختصاص داده است.
وی اظهارکرد که به ثمر رسیدن این پروژه نیازمند توجه و همکاری مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی است و را اندازی آن زمینه ساز ارتقای گردشگری فرهنگی و پایدار در این منطقه خواهد بود.
محمدرضا قربانی مدیر کل راه آهن شمال شرق 2 (گلستان) نیز آمادگی این مجموعه را جهت پیشبرد امور و راه اندازی با شتاب موزه راه آهن اعلام کرد.
همچنین مقرر شد کمیته ای مشترک موارد مربوط به راه اندازی موزه راه آهن بندرترکمن درغرب گلستان را پیگیری کند.
بندرترکمن از شهرستان های گردشگری و ساحلی غرب استان است، قطار تهران – گرگان از داخل این شهر عبور می کند.
راه آهن بین المللی ایران – ترکمنستان – قزاقستان از استان گلستان عبور می کند.
1648
تنظیم وانتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید