خانه / آموزشی / رشد 18 درصدی فروش سینما در پاییز 96 نسبت به سال قبل

رشد 18 درصدی فروش سینما در پاییز 96 نسبت به سال قبلبه گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی در تحقیقی به مقایسه تطبیقی گیشه پاییزی سینما در سال‌های 96 و 95 پرداخته که در این تحقیق مشخص شد که گیشه پاییز 96 با تعداد 4 میلیون و 939 هزار 750 نفر تماشاگر نسبت به گیشه پاییز 95 با 4 میلیون و 873 هزار و 350 نفر دارای رشد 1 درصدی تعداد تماشاگر بوده است.
همچنین در این تحقیق گیشه سینما در پاییز 96 با مجموع فروش 38 میلیارد و 259 میلیون و 941 هزار تومان نسبت به گیشه سینما در پاییز 95 با 32 میلیارد و 436 میلیون و 890 هزار تومان شاهد رشد 18 درصدی در میزان فروش بوده است.
براساس این تحقیق، تعداد سالن های فعال با سیستم مکانیزه در پاییز سال 96 با مجموع 356 سالن نسبت به 295 سالن در پاییز 95، دارای رشد 21 درصدی نسبت به پاییز سال گذشته بوده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، همچنین تعداد صندلی در پاییز سال 96 دارای رشد 13 درصدی نسبت به پاییز سال گذشته بوده و نرخ متوسط بلیت نیز در پاییز سال 96 دارای رشد 16 درصدی نسبت به پاییز سال گذشته و متوسط فروش هر صندلی در پاییز 96 حدود 4 درصد افزایش نسبت به پاییز سال 95 داشته است.
متوسط ورود تماشاگر به هر سالن در پاییز 96 حدود 16 درصد کاهش و متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی در پاییز 96 حدود 11 درصد کاهش نسبت به پاییز سال 95 داشته است.
فراهنگ**9246** 1823 خبرنگار: علیرضا مرادی ** انتشار: طاهره نبی اللهیانتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید