خانه / آموزشی / 85 درصد دانشجویان استان اصفهان شهریه پرداز هستند

85 درصد دانشجویان استان اصفهان شهریه پرداز هستندهیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی علوم، تحقیقات و فناوری به هدایت و اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه گزارش از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی و اداری و پشتیبانی مؤسسه های آموزش عالی در استان ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬می پردازد.
این هیات در استان اصفهان در دانشگاه اصفهان مستقر و فعال است.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی دانشگاه اصفهان روز دوشنبه به نقل از دکتر اسکندر قلی پور اعلام کرد: در بحث تضمین کیفیت و خروجی دانشگاه های اصفهان، دانش آموختگان باسواد بسیار مورد توجه هیات نظارت عتف ( علوم، تحقیقات و فناوری) استان قرار دارد.
وی که در جلسه معارفه دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان اصفهان سخن می گفت، افزود: ما با یک نگرش سیستمی، بحث تضمین کیفیت در هیات نظارت عتف استان اصفهان را جلو بردیم و پیرو آن به دلیل انجام بازدید های بیشتر از دانشگاه ها، بحث افزایش کمیت و ناظران را نیز در دستور کار خود قرار دادیم .
استان اصفهان دارای حدود 180 دانشگاه، دانشکده و موسسه آموزش عالی است.
رئیس دانشگاه اصفهان نیز در این جلسه با تاکید بر بازنگری آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی، گفت: لازم است توجه بیشتری به پایش و رصد دانشگاه و تقویت ساختار و نیروی انسانی هیات نظارت شود.
دکتر هوشنگ طالبی با بیان اینکه رسالت دانشگاه اصفهان مبتنی بر نظارت کیفی موسسه های علمی است، افزود: اتخاذ تمهیدات لازم برای تبدیل نشدن این موسسه ها به بنگاه های اقتصادی ضروری است.
رئیس دانشگاه اصفهان گفت: همکاری در ارزیابی عملکرد، استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی و کارمندان، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، گزارش دهی نظام مند، اتکای بیشتر به برنامه محوری و توجه به فرهنگ سازی موسسه ها و ملاحظه گزارش های نظارتی در نظام تصمیم گیری، بخشی از دستور کار دفتر نظارت است.
طالبی همچنین خواهان شناسایی نقاط قوت، ضعف و چالش های موسسه های آموزش عالی استان و نهادینه سازی فرهنگ نظارت و ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری و پشتیبانی این موسسه ها شد.
دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان اصفهان نیز گفت: برای نظارت اثر بخش باید برداشت مجریان نظارتی به هم نزدیک تر باشد.
دکتر حمید رضا شاوران با بیان اینکه تغییر قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و توزیع دانشجویان بسیار متنوع است، افزود: این امر تلاطم زیادی در سیستم آموزش عالی ایجاد کرده است.
وی همچنین با اشاره به فرآیند نظارتی تنش زا و تفسیر جنگ سرد بین مجریان نظارت و موسسه های آموزش عالی، این موارد را از سختی ها و مشکلات هیات نظارت قلمداد کرد.
در این جلسه حکم دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان اصفهان که از سوی دکتر سعدان زکائی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی صادر شده است، قرائت و شاوران به عنوان دبیر این هیات معرفی و از زحمات قلی پور قدردانی شد.
اصفهان به عنوان دومین استان دانشگاهی کشور پس از تهران، دارای حدود 180 دانشگاه، دانشکده و موسسه آموزش عالی با حدود 300 هزار دانشجوست.
مراکز آموزش عالی در استان اصفهان شامل 9 دانشگاه و مرکز آموزش عالی، 12 دانشکده و آموزشکده فنی و حرفه ای، پنج پردیس و مرکز آموزشی وابسته به دانشگاه فرهنگیان، 44 مرکز و واحد پیام نور، 44 واحد علمی کاربردی، 31 دانشگاه و مرکز غیر انتفاعی، 25 واحد و مرکز آزاد، هفت موسسه آموزش عالی آزاد و 2 دانشگاه پزشکی است.
بیشترین تعداد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی در شهرستان اصفهان با 72 واحد ( 38 درصد از مجموع موسسه ها) است.
پس از اصفهان، بیشترین تعداد واحدهای آموزش عالی در شهرستان کاشان مستقر است.
ت/3011 /6022 خبرنگار: آسیه معینی – انتشار دهنده : عمادیانتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید