خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ چند روزی است که فیش حقوقی ۲۶ میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران منتشر شده است، فیشی که نشان می‌دهد جوانی دهه هشتادی با کار در دفتر مادر خود پس از کسر کسورات ماهیانه ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

مبلغ خالص پرداختی حقوقی که در این فیش آمده نشان می‌دهد صاحب آن در ماه آذر مبلغ ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان دریافت کرده است، دریافتی که تحت عنوان کار در دبیرخانه شورای شهر تهران اما با کار در دفتر مادر وی پرداخت می‌شود.

اما با مشاهده فیش حقوقی این دختر جوان می‌توان متوجه شد که نواقص بسیار زیادی در آن وجود دارد و مواردی که در فیش حقوقی وی نوشته شده با میزان عملکردش در تناقض است.

بر اساس آنچه که در این فیش آمده است این خانم مدت ۶ روز تعطیل کار داشته است اما در ماه آبان هیچ روز تعطیلی جز ۴ جمعه وجود نداشته و ۲ روز تعطیل کار اضافه‌تر در فیش وی نوشته شده است.(که البته می‌تواند مربوط به ۲ روز کار در روزهای پنجشنبه باشد!)

چراغ دفتر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تا ساعت ۲۱ روشن بوده است (!)

همچنین بر اساس فیش حقوقی صادره ۱۵۰ ساعت اضافه کار برای دارنده فیش لحاظ شده است، اگر بخواهیم میزان اضافه کار یک کارمند را محاسبه کنیم و ساعت کار را مطابق با قانون در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که این میزان اضافه کاری که در فیش حقوقی آمده حاکی از آن است که صاحب آن تمامی ۵ شنبه‌های ماه را به مدت ۸ ساعت سرکار رفته است و مابقی روزها نیز حداقل ۵ ساعت بیشتر و پس از ساعت اداری یعنی تا ساعت ۲۱ در حال کار بوده است.

با همین محاسبه اضافه کاری که در فیش حقوقی دختر رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران لحاظ شده است، مبلغ ۸ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان تحت عنوان اضافه کاری و مبلغ ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان تحت عنوان تعطیل کاری به وی پرداخت شده است.

اما نکته حائز اهمیت این است که محل خدمت صاحب این فیش حقوقی نجومی، دبیرخانه شورای شهر تهران ذکر شده است اما دبیرخانه در روزهای تعطیل هیچ فعالیتی ندارد و لذا برای آن نباید اضافه کاری و تعطیل کار لحاظ شود.

پاداش میلیونی و رتبه بالای دختر هدیه مادر بوده است؟

همچنین نکته جالب این است که دارنده فیش مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از کارفرمای خویش یعنی مادرش پاداش دریافت کرده است.

در فیش حقوقی این خانم علاوه بر پاداش، بهره‌وری و مزد گروه نیز لحاظ شده است؛ بر اساس آنچه در فیش حقوقی ذکر شده مبلغ ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان تحت عنوان بهره‌وری و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تحت عنوان مزد گروه برای یک ماه به این خانم پرداخت شده و این به معنای آن است که برای دارنده فیش رتبه بالای کارمندی نیز در نظر گرفته شده است.

بررسی این فیش حقوقی نشان می‌دهد جمع پرداخت‌ها در یک ماه به دختر نرگس معدنی پور مبلغ ۳۳ میلیون و ۹۸ هزار تومان بوده که با جمع کسورات خالص پرداختی وی به ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.

نکته قابل توجه این است که دارنده این فیش حقوقی که ریاست دفتر مادر خود را برعهده دارد متولد دهه ۸۰ است و بر این اساس نمی‌تواند دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد تا بتواند حقوق بیشتری دریافت کند.

انتخابی قانونی اما پرداختی فراتر از قانون

به گفته مشاور رسانه‌ای نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران بر اساس آئین نامه‌های داخلی شورای شهر تهران هر نماینده با ورود به مجموعه شورا می‌تواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده را جذب نماید که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد و افراد به عنوان مسئول دفتر در هرکدام از دفاتر علاوه بر آشنایی به اصول دفتری و کامپیوتری، باید امین و بسیار قابل اعتماد باشند.

نگارنده هم نسبت به جذب این فرد مشکلی نداشته است بلکه انتقادات به میزان دریافتی رئیس دفتر عضو شورای شهر و مبلغ حقوق تعیینی برای وی است.

مسئول دفتر ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد

پس از انتشار این فیش حقوقی نیز مهدی چمران رئیس شورای شهر گفت: افراد باید بر اساس تحصیلات، جایگاه حقوق بگیرند شاید این فرد باید پست هم داشته باشد اما اگر شرایط دریافت پست را نداشته باشد، پست داده نمی‌شود اما افرادی که مسؤول دفتر هستند حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت کنند.

چمران تصریح کرد: بر اساس تصمیمات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.

مطابق با گفته رئیس شورای شهر تهران نرگس معدنی پور ۱۰ میلیون تومان بیش از سایر رؤسای دفاتر اعضای شورای شهر به دختر خود حقوق و مزایا داده است و حال باید منتظر ماند و دید تا چه زمانی نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران در رابطه با پاداش ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و اضافه کار حدود ۱۱ میلیونی که به دختر خود داده است توضیح خواهد داد.

این خبر باز نشر از منبع بوده و تودی بلاگ هیچ مسئولیتی در قبال صحت آن نداد.