به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در این نشست که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، با تأکید بر اینکه اندیشکده های فعال در کشور کانون و سرمایه‌ای بزرگ برای تعریف مسأله و ایده و همچنین حل مشکلات کشور هستند، تصریح کرد: نیروهای دلسوز، تحصیلکرده و جوان دانشگاهی نعمتی بزرگ برای حل مسائل دولت و کشور به شمار می آیند.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته از ظرفیت بزرگ اندیشکده ها در دولت‌ها و کشور غفلت اساسی شده است، افزود: استفاده از ظرفیت اندیشکده ها باید به ادبیات مشترک دولت تبدیل شود. به همین دلیل ساماندهی اندیشکده های اقتصادی برای گسترش تعامل و ارتباط با بدنه دولت به ویژه وزارتخانه‌ها اهمیت اساسی دارد و باید با ایجاد یک ساختار تخصصی و گروه بندی اندیشکده ها، مسائل موجود به صورت موضوع محور ارائه شده و راهکارها و پیشنهادات این اندیشکده ها مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: اقدامات بزرگی در زمینه ترانزیت، سرمایه گذاری، معدن و مسکن در دولت انجام شده است و باید از دیدگاه‌ها و نظرات به روز اندیشکده های دلسوز و دغدغه مند به عنوان یک کانون هوشمند در کشور استفاده شود تا این اقدامات کارشناسی و تدقیق شود و بهبود یابد.

مخبر فعال نبودن بخش خصوصی در کشور را یکی از نقص‌های جدی عنوان و تأکید کرد: در سالیان گذشته بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در کشور نداشته و از اندیشکده ها انتظار می‌رود به عنوان حلقه میانی دولت و بخش خصوصی فعال شوند. همچنین اندیشکده‌ها باید نسخه عملیاتی در خصوص مسائل روز از جمله ارز، انرژی و مسکن در اختیار دولت قرار دهند و ما حتماً از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

در این جلسه همچنین مدیران اندیشکده ها به تشریح و تبیین نظرات، رویکردها و دغدغه‌های خود در زمینه‌های مختلف از جمله دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد دریا، شکاف مالیاتی، آسیب شناسی فعالیت‌ها و نهادهای ستادی دولت، اقتصاد دیجیتال، ناترازی انرژی، توسعه سواحل مکران، الگوهای تولید مسکن برای دهک‌های پایین، امنیت غذایی، ترانزیت، هاب هوایی و توسعه معادن پرداختند و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.

این خبر باز نشر از منبع بوده و تودی بلاگ هیچ مسئولیتی در قبال صحت آن نداد.